Auto-Check-Control

System Auto-Check-Control nadzoruje jakość i stan określonych funkcji i urządzeń samochodu, takich jak stan okładzin hamulców, poziom płynu chłodzącego czy ciśnienie oleju. System działa nieprzerwanie przy włączonym silniku. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w funkcjonowaniu pewnych elementów pojazdu ekran systemu informacyjnego kierowcy (FIS) wyświetla odpowiedni symbol. Pojawia się też sygnał dźwiękowy. Symbole wyświetlane są na czerwono lub żółto. Kolor czerwony oznacza zagrożenie, kolor żółty ostrzeżenie. W niektórych sytuacjach kierowca otrzymuje dodatkowe wskazówki dotyczące usterki.