Bezpieczeństwo bierne

W zakres bezpieczeństwa biernego wchodzą wszystkie elementy konstrukcji pojazdu, których zadaniem jest zapewnienie pasażerom optymalnej ochrony przed skutkami kolizji. Pojęcie bezpieczeństwa biernego obejmuje nie tylko elementy chroniące samych pasażerów, lecz w równym stopniu także elementy wpływające na zmniejszenie ryzyka obrażeń innych użytkowników ruchu drogowego oraz pieszych. Do najważniejszych komponentów bezpieczeństwa biernego w samochodach oprócz pasów bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń (patrz: napinacze pasów) należą też poduszki powietrzne, odporna na deformacje kabina pasażerska oraz strefy kontrolowanego zgniotu z przodu, z tyłu i z boku pojazdu. Ich zadaniem jest absorbcja jak największej energii przy zderzeniu. Połączenie elementów bezpieczeństwa aktywnego i biernego zapewnia pasażerom Audi maksimum bezpieczeństwa i optymalną ochronę przed skutkami kolizji.