Bezpieczna kolumna kierownicy

Liczne testy dowodzą, że sztywna kolumna kierownicy w przypadku kolizji może spowodować obrażenia kierowcy. Od początku lat 60. opracowano wiele rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu wykluczenie takiego ryzyka. Jednym z takich rozwiązań jest kolumna kierownicy wyposażona w specjalny przegub, który w przypadku kolizji umożliwia jej „załamanie”. Kolumna kierownicy nowszej generacji jest w stanie absorbować energię uderzenia. Szczególne osiągnięcie w tej dziedzinie stanowi system „procon-ten”, polegający na złamaniu i przesunięciu całej kolumny wraz z kołem kierownicy do przodu w kierunku deski rozdzielczej. Od chwili upowszechnienia poduszki powietrznej kolumna kierownicy spełnia coraz bardziej kompleksowe funkcje. Obecnie jest ona logicznym uzupełnieniem potencjału ochronnego, jaki współtworzą pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Konstrukcja drążka teleskopowego oraz dodatkowe przeguby przeciwdziałają deformacjom przedniej ściany kabiny. Kierownica oraz poduszki powietrzne poddane testowi zderzeniowemu z odpowiednią siłą zachowują wcześniej zdefiniowaną pozycję. Zintegrowana z systemem mechanika przesuwania z funkcją amortyzacji pozwala zmniejszyć ryzyko urazów klatki piersiowej i głowy pasażerów, stanowiąc optymalne uzupełnienie ogranicznika siły napięcia pasów.