Biodiesel

Paliwo biodiesel uzyskuje się z oleju roślinnego. Można je stosować w postaci czystej lub jako komponent oleju napędowego w silnikach wysokoprężnych. Warunkiem zastosowania paliwa biodiesel jest zezwolenie producenta, gdyż wymaga ono określonej jakości materiału w przewodach i uszczelkach układu paliwowego. Paliwo biodiesel można też z powodzeniem stosować w jednostkach z zapłonem samoczynnym bez lub po niewielkiej ich modyfikacji. Jest ono całkowicie pozbawione związków siarki i ołowiu, nietoksyczne i biodegradowalne.