Centralne urządzenie sterujące dla poduszek powietrznych

Centralne urządzenie sterujące dla poduszek powietrznych znajduje się w konsoli tunelu i posiada czujniki aktywujące poduszki powietrzne. Sześć czujników poduszek rozmieszczonych na styku dróg sygnalizacyjnych wraz z centralnym urządzeniem sterującym zapewnia właściwą i zsynchronizowaną czasowo aktywację systemu zabezpieczenia pasażerów przed skutkami przyspieszenia ujemnego. Proces działania całego systemu przebiega zawsze według ustalonego algorytmu. Aktywacja poduszki następuje wówczas, gdy mikroprocesor rozpozna przyspieszenie lub opóźnienie samochodu w określonym czasie, przekraczającym zdefiniowane wartości. W przypadku, gdy zdefiniowane w mikroprocesorze wartości przyspieszenia lub opóźnienia nie zostaną przekroczone, nie dochodzi do aktywacji poduszki.