Czujnik jakości powietrza

Czujnik jakości powietrza, który wchodzi w skład klimatyzacji automatycznej, ma za zadanie dokładny pomiar stężenia substancji szkodliwych w powietrzu na zewnątrz. W przypadku stwierdzenia stężenia wykraczającego poza ustalone normy, np. podczas jazdy w tunelu, klimatyzacja automatycznie przełącza wentylację na zamknięty tryb cyrkulacji. Dzięki temu zanieczyszczone powietrze z zewnątrz nie dociera do wnętrza samochodu.