Czujnik spalania

Stukot w silniku wskazuje na niekontrolowany proces spalania i może być wynikiem uszkodzeń technicznych. Zadaniem czujnika spalania stukowego, umieszczonego w pobliżu silnika, jest zapobieganie uszkodzeniom. Czujnik ten rozpoznaje niekontrolowany stukot i przekazuje niezbędne informacje do elektronicznego urządzenia sterującego silnika. Urządzenie to steruje procesami zachodzącymi w silniku, takimi jak moment zapłonu i wtrysk paliwa, i dokonuje odpowiedniej korekty przebiegu procesów. W rezultacie stukot zanika. Zjawisko stukotu pojawia się najczęściej wtedy, gdy zbiornik paliwa wypełniony jest paliwem niskowartościowym lub o niższej od wymaganej liczbie oktanowej.