Czujniki „Up-Front”

W przypadku kolizji inteligentny system czujników błyskawicznie aktywuje system zabezpieczenia pasażerów przed skutkami przyspieszenia ujemnego. Centralnym modułem systemu jest urządzenie sterujące zapłonem aktywacyjnym poduszek powietrznychnapinaczy pasów bezpieczeństwa, odpowiedzialne w zależności od rodzaju i siły uderzenia za właściwe i zgrane w czasie otwarcie poduszek powietrznych. System ten za sprawą dwóch decentralnie rozmieszczonych czujników rozpoznaje i analizuje z odpowiednim wyprzedzeniem przebieg i siłę uderzenia frontalnego. Dzięki umiejscowieniu w przedniej strefie zgniotu czujniki te otrzymały nazwę „Up-Front”. Sygnały, których dostarczają, umożliwiają wczesne rozpoznanie siły uderzenia przez urządzenie sterujące.