Funkcja dynamicznego wskazywania trasy docelowej

W celu dynamicznego wskazania trasy docelowej system nawigacji satelitarnej wykorzystuje komunikaty o warunkach drogowych wysyłane bezpłatnie poprzez system Traffic Message Channel (TMC). W przypadku komunikatów o utrudnieniach na drodze, korków lub blokad, system nawigacji satelitarnej sprawdza możliwość ominięcia przeszkód i wyznacza nową trasę dojazdu do celu.