Immobiliser elektroniczny

Immobiliser elektroniczny jest zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym. Jego aktywacja następuje wraz z wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Urządzenie wspiera układ sterowania silnikiem, zapobiegający uruchomieniu zapłonu pojazdu przez osoby niepowołane. System wykorzystuje transponder zintegrowany ze stacyjką. Przy każdym uruchomieniu zapłonu urządzenie to przekazuje do układu elektronicznego pojazdu nowy kod. Blokada zostaje zwolniona tylko wtedy, gdy kluczyk jest wyposażony w kod identyfikacyjny. Nowoczesna technika kodowania chroni system przed nielegalnym kopiowaniem kluczyków samochodowych.

Wskazówka: Żaden system nie zapewni stuprocentowej ochrony przed kradzieżą. W pojedynczych przypadkach może dochodzić do rozkodowania nawet najbardziej skomplikowanych kodów zabezpieczających.