Katalizator

„Kat“ oznacza kompleksowy system katalitycznego oczyszczania spalin samochodowych. Katalizator konwencjonalny składa się z pierwiastka chemicznego, którym jest najczęściej określony metal szlachetny, jak platyna czy rod, z przewodnika ceramicznego lub metalicznego, obudowy i w zależności od rodzaju katalizatora z urządzeń regulujących przebieg procesu. W zależności od rodzaju katalizator zamienia tlenek węgla w dwutlenek węgla, węglowodory w dwutlenek węgla i wodę oraz rozkłada tlenek azotu w azot i tlen. Katalizatory mogą obniżać zawartość substancji szkodliwych w spalinach nawet o 90 procent. W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się katalizatory trójdrożne (silniki benzynowe) oraz katalizatory utleniające (silniki wysokoprężne). W zależności od rodzaju silnika pojazdy wyposażone są maksymalnie w dwa katalizatory główne i cztery katalizatory wstępne.