Katalizator trójdrożny

W przeciwieństwie do katalizatora utleniającego katalizator trójdrożny potrafi nie tylko utleniać, ale i redukować, tzn. zamieniać tlenek azotu w bardziej przyjazne środowisku związki azotu oraz tlen. Przeciętny przebieg tych odwróconych reakcji wymaga stałych regulacji, ponieważ spaliny mogą zawierać tylko ściśle określoną ilość powietrza, tzn. taką, jaka jest konieczna do prawidłowego przebiegu procesu utleniania. Z tego też powodu w produkowanych dziś samochodach znajdują zastosowanie wyłącznie katalizatory trójdrożne. W przeciwieństwie do katalizatorów nieregulowanych katalizatory trójdrożne są wyposażone w sondę Lambda, która pośrednio mierzy zawartość resztek tlenu w spalinach. Dzięki temu elektronika silnika reguluje stosunek ilości paliwa do powietrza, zapewniając w ten sposób optymalny przebieg procesu oczyszczania spalin.