Kolumna resorująca McPhersona

Kolumna resorująca McPhersona przejmuje rolę łącznika miedzy kołem a nadwoziem. Jej głównym zadaniem jest amortyzacja pojazdu poprzez ugięcie sprężyny i tłumienie drgań, a także przenoszenie wszystkich sił z układu jezdnego na nadwozie. Zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów redukuje masy nieresorowane, co wpływa na poprawę właściwości jezdnych i komfortu.