Komfortowe otwieranie i zamykanie

Otwierając lub zamykając drzwi przednie można jednocześnie odblokować lub zablokować szyby boczne. Funkcja elektrycznej regulacji szyb (w tym domykania dachu przesuwnego) umożliwia blokadę lub zwolnienie blokady szyb bocznych, jeśli przycisk aktywacyjny w kluczyku pozostanie przez chwilę wciśnięty. Zwolnienie przycisku automatycznie blokuje otwieranie i zamykanie szyb. Szyby boczne reagują podobnie w przypadku, gdy przytrzymamy kluczyk przez chwilę w pozycji „otwórz”. Szyby zostają ponownie zamknięte, gdy kluczyk przez chwilę znajduje się w pozycji „zamknij”.