Liczba oktanowa

Liczba oktanowa to uznany w nomenklaturze międzynarodowej miernik jakości paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym. Parametr ten określa odporność mieszanki paliwowo-powietrznej na samozapłon i spalanie detonacyjne podczas sprężania mieszanki oraz podczas rozpoczętego już procesu spalania mieszanki w cylindrze silnika. Liczba oktanowa jest oficjalnie podawana na dystrybutorach paliwa we wszystkich krajach. Ważne wskazówki dotyczące rodzaju paliwa stosowanego dla danego pojazdu znajdują się na wklejce umieszczonej na wewnętrznej stronie pokrywy wlotu paliwa. Benzyna normalna posiada liczbę oktanową 91, benzyna bezołowiowa „super” liczbę oktanową 95, a benzyna bezołowiowa ulepszona liczbą oktanową 98.