Magistrala danych CAN Bus

Magistrala CAN, CAN-bus (ang. Controller Area Network), to specjalny standard magistrali służący do wymiany danych w samochodach. Magistrala CAN charakteryzuje się dużą szybkością przesyłania danych - 1.000.000 bitów na sekundę - co odpowiada objętości 30 stron formatu A4. CAN służy do przesyłania poleceń do różnego typu urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych w samochodzie, informacji o ich stanie oraz danych diagnostycznych pojazdu.