MMI - Multi Media Interface

Zadaniem systemu MMI (Multi Media Interface) w samochodach Audi jest intuicyjna, oparta na logicznym schemacie obsługa wszystkich urządzeń informacyjno-komunikacyjnych. System MMI składa się zasadniczo z dwóch komponentów: terminalu obsługowego MMI w konsoli środkowej oraz ekranu MMI umieszczonego w desce rozdzielczej, który dostępny jest do wyboru w postaci monochromatycznej lub kolorowej. Centralnym elementem terminalu MMI jest przycisk sterujący wraz z czterema innymi zgrupowanymi wokół niego przyciskami. Dodatkowo po obu stronach terminalu znajduje się łącznie osiem przycisków funkcyjnych, umożliwiających bezpośredni wybór poszczególnych menu.

Główne funkcje systemu – rozrywka, komunikacja, informacja i sterowanie urządzeniami pokładowymi – są przyporządkowane do ośmiu przycisków funkcyjnych. W ramach poszczególnych menu kierowca aktywuje odpowiednią funkcję poprzez przekręcenie lub przyciśnięcie przycisku sterującego. Nie ma możliwości sterowania wszystkimi funkcjami bezpośrednio za pomocą przycisku sterującego, co jest rozwiązaniem zamierzonym. Ze względu na szczególne znaczenie ustawienie temperatury dla poszczególnych pasażerów odbywa się poprzez oddzielny panel przeznaczony do obsługi klimatyzacji.

Zobacz więcej »