Napinacze pasów bezpieczeństwa (pirotechniczne)

Napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się w wyniku działania ładunku pirotechnicznego, ściśle zintegrowanego z systemem zarządzania poduszkami powietrznymi. Próg aktywacyjny napinaczy jest niższy niż w przypadku czołowej poduszki powietrznej. Aktywacja napinaczy w przypadku kolizji następuje także wtedy, gdy w wyniku niewielkiej siły uderzenia czołowe poduszki powietrzne pozostają nieaktywne. Działanie urządzenia polega na naciągnięciu pasa bezpieczeństwa w chwili zderzenia. Podczas kolizji specjalny czujnik w module sterującym układu mierzy opóźnienie wynikające ze zderzenia. Mikroprocesor oblicza wartość opóźnienia i na tej podstawie ustala przebieg opóźnienia podczas całego zderzenia. Ważną rolę odgrywają tu takie parametry jak kąt i prędkość zderzenia. Przebieg opóźnienia jest następnie porównywany z charakterystykami przechowywanymi w pamięci modułu sterującego. Po przekroczeniu określonego progu, czujnik „safing sensor” (wyłącznik zabezpieczający) jest pytany o sygnał. Gdy tylko czujnik „safing sensor” rozpozna minimalną wymaganą wartość opóźnienia następuje włączenie prądu do układu zapłonu. W zależności od rozpoznania stopnia ciężkości wypadku, moduł sterujący wyzwala oba pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa lub obie poduszki powietrzne i oba pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa.