Normy spalania

Normy spalania są ustawowymi regulacjami Unii Europejskiej (w tym Polski), określającymi wartości graniczne zawartych w spalinach substancji szkodliwych (dwutlenek siarki, tlenek azotu, węglowodory, tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz cząstki stałe w silnikach diesla). Dla wszystkich samochodów zarejestrowanych po 2001 roku obowiązuje norma spalania EU 3. W roku 2006 została ona zastąpiona normą spalania EU 4.