Opór powietrza

Opór powietrza to opór, na który napotyka przedmiot będący w ruchu. Na opór powietrza składają się opór ciśnieniowy i opór tarcia. Opór ciśnieniowy jest różnicą ciśnienia, jakie powstaje między powierzchnią czołową a tylną przedmiotu. Tego typu opór powietrza zawsze towarzyszy pojazdom podczas jazdy. W przypadku ciał opływowych, jakim jest np. samolot, większe znaczenie ma opór tarcia powierzchniowego. Powstaje on wskutek tarcia strumienia powietrza o powierzchnię ciała. Między prędkością powietrza i oporem powietrza zachodzi zależność kwadratyczna. Oznacza to, że przy prędkości dwukrotnej opór rośnie czterokrotnie, przy czterokrotnej zwiększa się on już 16-krotnie. Przykład: Podczas przyspieszania z prędkości 100 km/h do prędkości 141 km/h opór aerodynamiczny wzrasta dwukrotnie. (patrz też: współczynnik oporu powietrza Cx)