Recykling

Recykling to inaczej odzyskiwanie surowców, przetwarzanie ich i powtórne (lub wielokrotne) wykorzystywanie. W przemyśle samochodowym dokonywano do tej pory głównie recyklingu surowców metalowych. Stopniowo zaczęto przetwarzać także materiały niemetalowe. Zdolność do recyclingu jest właściwością, która uwidacznia się już w fazie konstrukcyjnej budowy samochodów. Dzięki recyklingowi chroni się środowisko naturalne, zmniejsza ilość odpadów poprzez ograniczenie zużycia nowych surowców naturalnych. Ideą recyklingu w Audi jest również maksymalne ograniczenie ilości odpadów. Dlatego większość części, materiałów i surowców dostarcza się do fabryki w opakowaniach wielokrotnego użytku. 95 procent wszystkich odpadów produkcyjnych znajduje ponowne zastosowanie. Ponadto materiały i tworzywa w samochodzie posiadają specjalne oznaczenie, co ułatwia prawidłowy recykling.