System Common Rail

System zasilania Common Rail stosowany w silnikach wysokoprężnych to zasilanie wszystkich cylindrów tzw. „wspólną szyną“. W wyniku ciągłego tłoczenia paliwa do wspólnej szyny rozdzielaczowej utrzymuje się stałe wysokie ciśnienie, dzięki czemu paliwo jest gotowe do zasilania wszystkich cylindrów. W systemach wyposażonych w zawory magnetyczne wtrysk odbywa się przy ciśnieniu dochodzącym do 1350 barów, przy wtryskiwaczach piezoelektrycznych do 1600 barów. Można go podzielić na kilka faz (np. wtrysk pilotowy, wtrysk zasadniczy, wtrysk dopalający), co zapewnia optymalny przebieg procesu spalania. Common Rail poprawia kulturę pracy silnika, a także obniża zużycie paliwa i poziom emisji spalin.