System obsługi głosowej

System obsługi głosowej za pomocą komunikatów głosowych uruchamia podstawowe funkcje systemu nawigacji satelitarnej, telefonu samochodowego, odtwarzacza płyt CD oraz radioodtwarzacza, zapewniając kierowcy jednocześnie pełną kontrolę nad pojazdem.

W przypadku obsługi telefonu kierowca, posługując się komunikatem werbalnym, ma możliwość bezpośredniego wyboru numeru odbiorcy zaprogramowanego w książce adresowej. Na podstawie komunikatów głosowych dotyczących miast, ulic, skrzyżowań czy numerów posesji, a także celów zaprogramowanych w książce adresowej, system nawigacji satelitarnej wytycza najkrótszą i najszybszą trasę docelową, posługując się w tym celu trójwymiarowym obrazem wytyczonej trasy wyświetlanym na ekranie systemu. W celu przekazania komunikatu głosowego kierowca uruchamia przycisk znajdujący się przy kierownicy wielofunkcyjnej. Ponadto funkcja elektronicznej kompensacji szumów skutecznie redukuje hałas dochodzący z zewnątrz.