Testy zderzeniowe

Zanim nowy model Audi trafi do produkcji seryjnej, musi on przejść przez liczne testy zderzeniowe. Spośród 30 różnych testów najważniejsze są testy zderzeń czołowych, bocznych, tylnych oraz kapotażowe. Każdą realną próbę testu zderzeniowego poprzedza symulacja komputerowa, test wirtualny, pozwalający na wstępne wnioski dotyczące współdziałania określonych elementów konstrukcji w trakcie zderzenia. Dotyczą one: • Sztywności poszczególnych ogniw nadwozia • Schematu procesu przyspieszenia • Dopasowania systemu ochrony pasażerów Rezultaty wszystkich testów zderzeniowych stanowią podstawę dla dalszej pracy nad układami i elementami bezpieczeństwa biernego, w której uczestniczą nie tylko inżynierowie, lecz także lekarze i naukowcy zajmujący się badaniem przyczyn, skutków i przebiegu wypadków drogowych (patrz też: testy Euro NCAP)