Traffic Message Chanel (TMC)

Dzięki funkcji Traffic Message Channel (TMC) kierowca otrzymuje na bieżąco i bezpłatnie komunikaty dotyczące aktualnych warunków drogowych, zatorów itp. Informacje te wyświetlane są na ekranie systemu nawigacji satelitarnej w formie tekstowej i stanowią istotną pomoc przy wytyczaniu trasy docelowej przez system nawigacji.