Układ oczyszczania spalin

Układ oczyszczania spalin dokonuje przemiany substancji szkodliwych powstałych w procesie spalania na substancje bardziej przyjazne środowisku. W samochodzie funkcję tę pełni katalizator. Skuteczne funkcjonowanie katalizatora zapewnia sonda lambda, która mierzy zawartość powietrza w spalinach. Pojazdy wyposażone w silniki o dużej mocy dysponują maksymalnie czterema katalizatorami wstępnymi i dwoma katalizatorami głównymi. W silnikach wysokoprężnych istotną część układu oczyszczania spalin mogą stanowić specjalne filtry cząstek stałych.