Współczynnik oporu powietrza Cx

Wypadkowy współczynnik oporu powietrza Cx określa „jakość formy” ciał lub przedmiotów niezależnie od ich wielkości. Współczynnik Cx jest wartością bezwymiarową. Wyraża on stosunek zmierzonej siły do powierzchni czołowej badanego obiektu przy zachowaniu określonej prędkości. Im niższy współczynnik oporu powietrza, tym lepsze właściwości aerodynamiczne pojazdu. (patrz też: Opór powietrza)