Zagłówki

Kształt i ustawienie zagłówków zarówno w przypadku zderzenia czołowego jak i kolizji tylnej wpływa istotnie na skuteczność ochrony odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy pasażerów. Tylko prawidłowa pozycja zagłówków zapewnia właściwe rozłożenie energii uderzenia podczas kolizji, co pozwala uniknąć lub zminimalizować skutki obrażeń górnych partii kręgosłupa i głowy uczestników wypadku.