Newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie, w tym również w przyszłości, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez importera samochodów marki Audi do Polski oraz przez jego autoryzowanych dealerów. W/w dane osobowe będą przechowywane w Bazie Adresowej, zgodnie z wymaganiami dot. zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, określonymi w przepisach prawa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo wglądu do w/w danych osobowych, prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania, zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia tych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne.

Wyślij